Instagram Inlägg

Vad gör man när man ser att någon i sin närhet inte mår bra, men man är rädd att skvallra så det inte blir värre?️Det här är den tredje boken jag läser i serien Superviktigt. Den handlar om en skolklass i lågstadieåldern och i varje bok lär vi känna ett av barnen lite närmare och handlingen återberättas ur just det barnets perspektiv.️Jag gillar den här serien jättemycket, just för att den tar upp känsliga ämnen som många känner igen men som kan vara svåra att prata öppet om alla gånger. Böckerna ger hopp, konkreta tips och lösningar. De påminner också om mänskliga rättigheter och allas lika värde.Jätteviktiga böcker som lämpar sig till skolåldern och är utmärkta att läsa högt och därefter gemensamt samtala vidare om innehållet.️️️️️#oskarsuperhjälte #mariebossonrydell #idusförlag #superviktigt #barnböcker #boktips #boktipstilllärare #barnbokstips #viktigaböcker

Instagram Inlägg