Agnetas ABC vad e D?

A står för Art = Konst
B står för Books = Böcker
C står för Creativity = Kreativitet

Konst är hjärtats sätt att uttrycka sig på. Alla kan skapa med färg och form, utifrån sin egen förmåga och sina möjligheter, oavsett ålder, kön eller etnicitet. Att uttrycka sig fritt och kravlöst är befriande och utvecklande.

Böcker och läsandet utvecklar vårt ordförråd, vår ordförståelse och vår fantasi. Det ger ny kunskap och möjligheter att dela andras åsikter, historier, livsöden och erfarenheter. Litteratur erbjuder oss att resa mellan tid och rum.

Kreativitet handlar om nya lösningar, idéutveckling, produktion och att se något som andra inte ser, nya möjligheter. Konsten att tänka annorlunda. Genom att jobba med sina händer och sinnen utvecklas fantasin, engagemang och lust. Man tar tillvara på mänskliga resurser och intressen. Alla är kreativa i på något sätt och alla kan träna upp sin kreativitet.


Aktuellt: