Instagram Inlägg

🏻Jag känner idag stor Tacksamhet till alla de som länge kämpat och stridit för allas lika värde, rättvisa och demokrati och gör det möjligt för mig att idag använda min rösträtt.️Elin Wägner (1882-1949) var författare, journalist och feminist. Hon kämpade bl.a. för jämställdhetsfrågor och kvinnlig rösträtt och var med att samla in 350 000 underskrifter (paketerade i 30 band) mellan år 1913-14. 1919 var hon med och grundade Rädda Barnen.#elinwägner #jämställdhet #kvinnligrösträtt #rösträtt

Instagram Inlägg