Instagram

Instagram Inlägg

Boktips!🏻‍♀️Att välja bilderböcker av Karin Salmson är en ögonöppnare och en-måste-läsning till alla pedagoger på förskolor, skolor och bibliotek, men även ett lästips till vårdnadshavare och andra vuxna som gärna läser för och tillsammans med barn.Vilka normer och förväntningar förmedlar de böcker ni läser med och för barnen?Boken är överskådlig, strukturerad och med väldigt bra förtydliganden, reflekterande frågor och checklistor.Vid högläsning får man ofta ta del av barnets frågor och funderingar kring innehållet i bilderböcker. Igenkänning och spegling av omvärlden skapar många viktiga samtal. Den här boken ger viktig och intressant fördjupning och användbara mallar för att göra normkritiska analyser av både bokutbud och enskilda böcker.Pocketboken #attväljabilderböcker av @karin_salmson är utgiven av @naturochkultur .#karinsalmson #naturochkultur #förskolepocket #normkreativ #normkreativitetiförskolan #allaslikavärde #pocketbok#norrgårdboktipsar

Instagram Inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *