Vedic Art

Vad är Vedic Art?

Jag kom i kontakt med Vedic Art under hösten 2013. Vedic Art är ett meditativt, intuitivt skapande som alla kan utöva. Under kurserna går man igenom de 17 principerna. 17 steg som för oss ut i skaparprocessen, livsprocessen. Veda betyder Kunskap.

Vedic Art är kunskapen om hur vi kan använda de 17 principerna om konst som finns bevarade i den vediska kunskapstraditionen.
Vedic Art är som en navigationskarta, där människan uttrycker sig ordlöst, fritt, utan krav och bedömning. Allt är rätt utifrån där Du befinner Dig just nu.

(Curt Källman, grundare av Vedic Art.)

”Att få kunskap om Veda är att få kunskap om världens äldsta bevarade visdom. Det främsta syftet med dessa kurser är att du ska få erfarenhet av att all kunskap du behöver har du redan inom dig. Kunskapen i Veda erbjuder en praktisk metod att ta fram den, för att ditt individuella jag ska få erfara sitt universella ursprung.”

Läs mer på: www.vedicart.com