Creativity

Vad är Kreativitet för Dig?

Att vara kreativ handlar för mig om nyfikenhet, intresse och problemlösning. Om idéutveckling, produktion och att se något som andra inte ser, nya möjligheter. Konsten att tänka annorlunda. Genom att jobba med händer och sinnen utvecklas fantasin, engagemang och lust. Kreativitet ger ny kunskap, förändring och personlig utveckling.
Alla är kreativa på något sätt och alla kan träna upp sin kreativitet. Det gäller att ta tillvara på mänskliga resurser.

Agnetas ABC ger dig möjlighet att prova på och inspirera till olika kreativa verksamheter. Det kan vara handarbete, origami, textning, kost, hälsa.

 

Agnetas ABC har haft samarbete med bland annat:

SvT och Kreativa Jenny Järvholm.

SCA och lägerverksamhet inom skogsnäringen

Svartviks Teaterförening

Som dramatiserat Vibeke Olssons böcker om Bricken.