Instagram

Instagram Inlägg

Skolstart och nytt LÄSår🏻‍♀️Boktips! Väck läslusten i skolan av läsfrämjaren Anne-Marie Körling är en måste-läsning för pedagoger, bibliotekarier, skolledare och politiker. Här delar författaren klokt och lustfyllt med sig av egna erfarenheter, förslag på undervisningsaktiviteter samt idéer och tankar om vikten kring läsning och hur vi kan använda olika texter i skolan. Boken väcker även värdefulla tankar och inspirerar alla som brinner för läsning och vill sprida läslust.Anne-Marie Körling är legitimerad lärare, författare och var Sveriges nationella Läsambassadör 2015-2017 och erhöll 2006 Svenska Akademiens svensklärarpris. Hon föreläser och gör expertuppdrag i samarbete med bl a Skolverket, SPSM och Svenska Akademien. Lyssna gärna på hennes engagerande och inspirerande föreläsningar på UR-play och Youtube.Jag har sträckläst boken och känner att jag kommer återvända till den många gånger. Det här är en bok man vill äga för att lägga bokmärken i, markera textavsnitt och läsa högt ur. Formatet är praktiskt litet i storlek, men med ett digert innehåll som påvisar ett nära samarbete med elever och unga. Med elevfokus och ambitionen att alla barn har rätt till högläsning, bjuds vi in i klassrummet och vardagen i skolans korridorer där mötena och samtalen sker.Boken innehåller även textutdrag från romaner och fackböcker med relevant innehåll som speglar andra kloka författares syn på den värdefulla läsningen och böckernas betydelse. Vi får även ta del av andra skribenters tankar och åsikter kring text, läsning, litteratur och forskning. Innehållet fängslar, berör och jag suger åt mig alla kloka ord.Jag uppskattar alla Körlings böcker som präglas av värme, empati, lust och en vilja att göra skillnad. Inga krusiduller, inga åthävor eller pekpinnar och skryt utan väldigt mycket sunt förnuft, baserat på erfarenhet och forskning. Hjälp till att sprida bokens innehåll. Kräv att din rektor köper in varsitt exemplar till all skolpersonal och låt oss alla hjälpa till att främja den demokratiska rättigheten att ge våra barn, ungdomar och andra medborgare läsförmågan och ett språk.Förlag: @enbokföralla.#väckläslusteniskolan #annemariekörling

Instagram Inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *