Instagram

Instagram Inlägg

Berättelsen om Sverige – texter om vår demokrati av Patrik Lundberg. En högaktuell och viktig läsning – från ca 15 år och uppåt. ”Jag skriver inte för alla. Jag skriver för dig. Du som upplever att ingen lyssnar. Du som upplever att alla lyssnar, men att ingen bryr sig om vad du säger…”.Sverige har varit demokratiskt i 100 år men demokrati är ingen självklarhet, det är en rättighet som vi behöver värna och kämpa om för att behålla.Boken är indelad i tio kapitel på knappt 140 sidor och här berättar författaren om hur demokrati skapas, upprätthålls och utmanas. Vi får kortfattat men tydligt i löpande text förklarat för oss innebörden av begrepp som t ex: medborgare, diktatur, minoriteter, migranter, majoritetssvenskar, fackförbund, den svenska modellen, den gyllene regeln, sociala rörelser, pressfrihet, offentlighetsprincipen och hur alltsammans är en del av din vardag och kanske något du tar för givet..Boken är lättillgänglig och innehåller fakta och berättelser om unga engagerade människor som är aktivister, ledarskribenter och föreningsaktiva. Intervjuer med inspiratörer och reportage om händelser runt om i världen ger oss värdefulla perspektiv..Jag gillar språket, tonen, attityden med syfte att folkbilda, väcka läsarens personliga engagemang och låta oss själv välja egen riktning. Våra förfäder har kämpat för vår rösträtt, en rättighet jag anser vi ska vårda, tillvarata och värna om.Patrik Lundberg, är bl a författare och reporter är född i Sydkorea och uppvuxen i Sverige.Förlag: @rabensjogren .#berättelsenomsverige #texteromvårdemokrati #demokrati #patriklundberg#samhällskunskap #riksdagsval #valtider #boktips #rabenochsjögren#norrgårdboktipsar

Instagram Inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *