Instagram

Instagram Inlägg

Kloka Astrid Lindgren️Aldrig våld!🕊”…Om det ville sig illa, kunde det bli krig på grund av en enda människas maktbegär eller hämndlystnad eller fåfänga eller vinningslystnad eller – vilket tycktes vara det vanligaste – övertro på våld som det effektivaste hjälpmedlet i alla situationer. Och på samma sätt kunde en enda god, besinningsfull människa ibland avvärja katastrofer just genom att vara god och besinningsfull och genom att ta avstånd från våld.Slutsatsen av detta kunde bara bli: det är de enskilda människorna som avgör världens öden. Och varför var de då inte alla goda och besinningsfulla? Varför fanns det så många som bara ville våld och makt? Fanns det en medfödd ond vilja hos somliga?” Ur Astrid Lindgrens tacktal Aldrig våld! som hon höll 1978 då hon tilldelades bokhandelns fredspris.🕊🕊.Utgåvan från 2018 är illustrerad av Stina Wirsén och utgiven av Astrid Lindgren TEXT.@astridlindgrenofficial .#aldrigvåld #astridlindgren #fred#fredspris

Instagram Inlägg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *