Instagram

Instagram Inlägg

Skämmes människor!Högen här är prylar upplockade ur Mälaren under fyra timmars dykning vid Strandvägen i Stockholm.@renamalaren synliggör under båtmässan i Stockholm mängden och exempel på skräp som finns i vårt vatten..Förr kanske vi inte visste bättre och trodde att det som inte syntes var borta för alltid. Nu vet vi väl bättre?!.Gör om, gör rätt! Vår jord och vårt vatten är ett gemensamt ansvar.🌍Rent vatten åt alla är en mänsklig rättighet.Tillsammans kan vi förändra. Håll världen ren!.#hållsverigerent #renthav #rentvatten #båtmässan2020 #renamälaren #rentvattentillalla #havochvatten #grönflagg

Instagram Inlägg